Bidt zonder ophouden

1 Thessalonicenzen 5: 17

ONOPHOUDELIJK BIDDEN

Bidden – je kunt niet zonder
De bekende Engelse prediker Spurgeon heeft eens gezegd: “Er zijn twee gelegenheden waarbij we bidden moeten. De ene keer is, als we er zin in hebben. Dat zijn de ‘buitenkansjes’. Dat zijn de momenten waarop ons hart vol is van de liefde van God. De andere keer is, als we er géén zin in hebben. Dan hebben we het juist nodig. Dan moet ons koude hart weer verwarmd worden door de Heere.” Als we deze uitspraak samenvatten, komt het neer op wat de apostel Paulus ons voorhoudt in bovenstaande tekst. Dat staat in een brief waarin de apostel ook het een en ander gezegd heeft over het werken. Onder de Thessalonicenzen leefde een sterk verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dat is goed; noodzakelijk zelfs. Wij mogen ons wel afvragen hoe staat het daarmee bij ons? Bent u er klaar voor om de Heiland te ontmoeten? Verlangt u naar Zijn komst zoals een bruid uitziet naar de ontmoeting met de bruidegom? Maar als dat zo is betekent dat uiteraard niet, dat je stil kunt gaan zitten. Daar leek het bij de Thessalonicenzen wel op. Ze gingen er van uit dat Christus spoedig zou komen en dat ze daarom alvast wel konden stoppen met werken. Nee, zegt Paulus zo niet. Leven in de verwachting van Christus’ komst mag nooit in mindering komen op het verrichten van onze taak op aarde. Maar hoe kan dat? Wel, werken in het licht van Christus’ komst kan alleen in de kracht van het gebed.

Bidden – dat moet je leren
Bidden moet je leren. Niet alleen woorden om te bidden, maar écht bidden. Bidden is niet minder dan het uitstorten van je hele hart voor de Heere, zoals een fles die je tot de laatste druppel laat leeglopen. Zo bidden kan alleen de Heilige Geest ons leren. Hij wordt ook ‘de Geest van de gebeden’ genoemd. Dat wil zeggen de Geest Die een zondaar leert bidden, maar Die ook op het gebed aan mij geschonken wordt. Die Geest leert ons bidden om de genade van de Heere; om vergeving van zonden op grond van het offer van Christus; om vernieuwing van ons leven; om kracht om staande te blijven in de geestelijke strijd. Er wordt in de Bijbel niet voor niets gesproken over ‘strijden in de gebeden.’ Naarmate de komst van Christus dichterbij komt, neemt de strijd der geesten toe. Dat is vandaag met de handen te tasten. Waar moeten we dan vandaag onze kracht in zoeken? In allerlei acties om volk en kerk wakker te schudden? In daden zonder meer? Nee! Als we het daarvan verwachten zijn we als blinde paarden die op hol slaan. Dat ontaardt in blind activisme. De eigenlijke strijd wordt op de knieën gevoerd. Al het andere dient daaraan gerelateerd te zijn. Het gebed is de ademhaling van het geestelijk leven. Wie niet ademt is dood. Daarom: bidt zonder ophouden.

Bidden – persoonlijk
Hoe staat het met uw persoonlijk gebed? Maakt u tijd voor ‘stille tijd’? Tijd om u af te zonderen voor de Heere? Het is goed om dichtbij Hem te zijn! In de verborgen omgang met Hem mag je de vrede door het bloed van Christus ontvangen; valt het zondepakket van je rug; maakt de Heere je wijsheid bekend; geeft Hij je kracht om te dienen, moed om te leven en als dat nodig is, zelfs rust om te sterven.
Bidt zonder ophouden! 'Bidden is het ambacht van de christen’, zei Luther eens. Lezen we het niet van Saulus toen hij tot bekering was gekomen. ‘Zie hij bidt’? Zou hij voor die tijd dan niet gebeden hebben? Vast wel. Maar niet zoals nu. Door de ontmoeting met Jezus leerde hij pas echt bidden. Herkent u dat? Dat u eenvoudigweg niet meer zonder kunt? Bidt zonder ophouden! Nee, dat betekent niet 24 uur per dag. Het betekent wel: een biddend leven kennen. Dat ik in alle grote en kleine dingen de Heere zo nodig heb.
Bidt zonder ophouden! Misschien denkt u: waarom zou ik? Ik heb het al zolang gedaan, maar het helpt toch niets. U hebt heel verdrietige of teleurstellende ervaringen opgedaan – en de hemel leek wel van koper. Er drong voor uw gevoel geen gebed door. Maar bedenk, dat de Heere soms anders of later kan verhoren dan wij denken. Verhoring betekent ook niet, dat Hij al onze verlangens vervult. De Heere vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften. In ons gebed mogen we daar de vinger bij leggen. Al wat Hij ooit beloofd heeft zal bestaan. Een ander hoort steeds een fluisterstem: houd er toch mee op. Het Zijn allemaal verzinsels dat er een God is Die naar je luistert. Hoort u satan lispelen. Geef niet aan hem toe, maar bid onophoudelijk: ‘Verlos ons van de boze.’
Bidt zonder ophouden – we leren het van Hem, Die Zelf zo vaak de stilte opzocht om soms uren achtereen met Zijn Vader alleen te zijn. Hij voerde Zijn gebedsstrijd in Gethsémané. Hij bad zelfs nog aan het kruis. Hij leeft nu in de hemel om zonder ophouden voor Zijn volk te bidden.
Bidt zonder ophouden – we leren het aan Jezus’ voeten.

Ds. P.D.J. Buijs