Meditatie

 

Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…

 

Lukas 2: 28

 

IN ZIJN ARMEN

De kerstdagen liggen alweer enkele weken achter ons. Wat was de persoonlijke vrucht van het herdenken van het kerstheilsfeit? Heb ik iets van de diepte van mijn schuld voor God gezien? Daarom moest God mens worden. Is iets van Gods liefde jegens ons door Gods Geest voor mij geopenbaard? Mocht ik Hem door het geloof zien en Hem als mijn Zaligmaker omhelzen? Dat laatste is het wezenlijke Met minder kunnen wij de eeuwigheid niet aandoen.

Als Simeon zijn Zaligmaker in onze tekst in zijn armen neemt, is het ruim een maand na de geboorte van de Heere Jezus. Jozef en Maria brengen veertig dagen na de geboorte hun Kind in de tempel om naar de wet met Hem te doen. Op dat moment is Simeon er dus ook. Dat is niet toevallig. Nee, hij wordt geleid door de Heilige Geest. Wij lezen dat de Heilige Geest op hem was en dat hij in de tempel kwam door die Geest. De apostel Paulus zegt van zulke mensen: “Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.”

Simeon is zo’n kind Hij laat zich niet alleen leiden door Gods Geest. Hij laat zich ook leiden door Gods Woord. Beide horen onlosmakelijk bij elkaar.

Hoe laat Simeon zich door Gods Woord leiden? Wel, hij heeft een goddelijke openbaring ontvangen dat hij Christus zou zien voor zijn sterven. Dat Woord van God mocht Simeon geloven. De vervulling van die belofte heeft hij gelovig verwacht.

Gods Woord en beloften zijn vast en zeker. De vervulling daarvan zal daarom niet achterwege blijven. Dat ziet en beoefent het ware geloof. U kunt er ook op vertrouwen. Als het geloof in de beoefening is, zijn Gods beloften zelfs even zeker als de vervulling ervan.

Op het moment dat Simeon in de tempel is, gaat Gods belofte in vervulling. Simeon ziet de langverwachte Christus des Heeren. Nu kan Simeon God loven. God blijkt opnieuw een Waarmaker van Zijn Woord te zijn. Maar het is nog rijker. Simeon ontvangt nog meer stof tot loven. Want kijk, het blijft niet bij aanschouwen alleen. Simeon mag het Kind zelfs in zijn armen nemen. Hoe gevoelig ontvangt Simeon hier een bevestiging van Gods Woord.

Ziet u hoe goed God is? Hij is altijd beter dan Zijn Woord spreekt, als Hij Zijn Woord komt vervullen. God belooft het mogen zien van Christus, maar boven op de belofte mag Simeon Christus nu zelfs aan zijn hart drukken.

Wat een gezegend voorrecht. Nu heeft Simeon stof te over om God te loven. Nu kan hij heengaan in vrede. Nu hebben zijn ogen de Zaligmaker gezien. Nu hebben zijn armen Immanuël vastgehouden. Nu looft hij God voor Zijn onuitsprekelijke gave. Gods liefde jegens hem opnieuw geopenbaard. Wat een wonder.

Heb ik door Gods Geest de Zaligmaker ook gezien en omhelsd? De Heilige Geest heeft dan plaats voor Hem gemaakt in mijn hart. Hij ontdekt mij aan zonde, ijdelheid en eigengerechtigheid. Dan kom ik met lege handen voor God te staan. Maar juist zulke lege handen wil Hij met Zichzelf vervullen.

Als dan Christus in het Woord wordt aangeboden, geeft de Geest vrijmoedigheid om Hem door het geloof te omhelzen. Hoe?

Wel, het geloof is als een echo op de stem van God in het Evangelie. Als God zegt: Ik bied Christus aan als Zaligmaker, dan zegt het geloof: Amen, ik neem Hem aan als mijn Zaligmaker. Als u dat mag ervaren, dan gaat u God loven en dan mag u ook heengaan in vrede.

 

Ds. D. Bos