Pinksteren

Waar is God?

Een legende vertelt dat twee kinderen naar God wilden. Ze hadden gehoord dat Hij in de hemel woonde.
Heel in de verte zagen zij de horizon en zij dachten dat daar de hemel begon.
Ze gingen lopen en zij liepen maar door, maar de horizon bleef even ver weg en daarmee ook de hemel.
Eindelijk kwamen zij, na de aardbol helemaal rondgelopen te hebben, precies op dezelfde plaats weer uit.

Waar is God?

Toen vonden zij een Bijbel en daarin lazen zij: Zie hier is uw God.
Ze begrepen dat je niet ver weg hoeft te gaan om God te vinden.

Dat is eigenlijk Pinksteren.
Natuurlijk is God in de hemel, toch is Hij ook dichtbij.

De Bijbel zegt:
Hij komt heel dichtbij als je tot Hem bidt.
Hij hoort ons en wil in ons hart komen wonen, d.w.z. in ons leven.

God komt Zelf

Op de eerste christelijke Pinksterdag, zo´n 2000 jaar gelden, werd gemerkt dat God aanwezig was.
Toen de Heilige Geest kwam, waren er twee tekenen, die lieten zien wat de Heilige Geest wil doen.

De mensen hoorden iets als van een geweldige wind en men zag iets dat leek op vuur.
De wind werd alleen gehoord, maar het vuur werd gezien.

Op de hoofden van de apostelen leek het net of er tongen van vuur waren.
Die mensen stonden dus in vuur en vlam.

Dat zeggen wij ook wel van mensen die ergens helemaal achter staan.
Zij waren er helemaal vol van, enthousiast.
Op een geweldige manier werden zij door dit alles gedreven om van Christus te vertellen.

Wind en vuur bij elkaar dat gaat snel.
Zo ging het ook met het Evangelie.

Door wind en vuur komt het Evangelie zelf bij ons en hoeven we niet naar de hemel op te klimmen.
God komt heel dicht bij ons met Zijn Woord, de Bijbel
en snel als de wind en warm als het vuur komt het bij ons binnen.

God maakt plaats

Er zijn mensen, die zeggen dat je God niet kunt kennen,
omdat Hij te groot en te verheven voor ons is.

Inderdaad is God groot, maar Hij buigt Zich naar ons over.
Hij deed dat op het kerstfeest in de kribbe,
maar Hij buigt Zich helemaal tot ons over op Pinksteren.

Christus blijft maar niet in de kribbe,
maar na Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood
brengt de Heilige Geest Hem in ons hart. Gaat dat vanzelf?

Ons hart is vol met andere dingen.
Wij geven aan veel dingen voorrang en houden God buiten de deur van ons leven.

We kunnen druk zijn met geld, luxe en vakanties,
mooie, dure auto’s, carrière, status, droomkeukens enz.
We kunnen er zo mee bezet zijn, dat het ons leven beheerst,
zodat er voor God geen plaats is.

Daar komt nog bij, dat een mens, zoals hij of zij geboren is,
juist niet doet wat God wil: God liefhebben en elkaar.
Op Pinksteren gaat de Heilige Geest aan het werk
om harten bewoonbaar te maken voor God en voor Jezus Christus.

God in ons

Hoe merken wij dat God in ons komt?
Op Pinksteren vroegen mensen die eerder pertinente vijanden van Christus waren:
Wat moeten wij doen?
Als God in je leven komt, besef je dat heel veel dingen anders moeten.
Veel dingen komen niet langer op de eerste plaats in je leven en met andere dingen ga je radicaal breken.

Ja, het hele leven gaat 180 graden om .
God blijft maar niet ergens heel ver weg boven je,
zelfs niet op loopafstand in de kerk, maar komt nog veel dichterbij:
in je hart, in je leven.

Als je van iemand houdt dat heeft die persoon je hart gestolen.
Dat geldt helemaal als het over God gaat.

God in ons wil zeggen, dat Zijn Woord, de Bijbel, dan ons leven beheerst.
Je staat in vuur en vlam voor Hem en je wordt door Zijn Geesteswind mee genomen,
samen met al die anderen die Hem volgen, wereldwijd.

Je komt dan, daar waar God je hebben wil.
Dan kom je eenmaal definitief bij God uit in de hemel.