PINKSTEREN: Feestloos?

Voor feesten moet je niet in de kerk zijn.
Feesten doe je toch bij andere gelegenheden?
Soms gaat men bij een bruiloft nog wel naar de kerk, maar dat is toch niet het meest feestelijke moment van de dag? Dat is het meer ernstige deel van de bruiloft! Pas daarna gaat het echt beginnen.

Toch is er juist in de kerk wat te vieren. Juist daar weet men niet van ophouden.
Er is een hele reeks van gedenkdagen, die de kerk viert.
Het begint met Kerst, dan Goede Vrijdag; vervolgens Pasen; daarna Hemelvaartsdag en tenslotte Pinksteren.
Al die dagen hebben te maken met iets dat Jezus Christus gedaan heeft. Ze zijn elk een schakel aan het snoer van het werk van Hem.
Daarom zijn het niet zomaar gedenkdagen.De feiten die herdacht worden zijn voor ons van levensbelang.

Het komende feest

Het komende feest dat de kerk viert is dat van Pinksteren.
Geen idee wat het inhoudt?
Toch goed om over na te denken, alleen al omdat heel Nederland een extra vrije dag heeft in verband met dit feest.

Wie dit feest echt met het hart viert, die is er helemaal van vervuld.

Wat is dat dan?
Op Pinksteren horen we wat Christus gedaan heeft om mensen uit ‘de Godloosheid’ de ‘feestloosheid’ te verlossen en hoe wij weer kind van God kunnen worden.
Als iemand ziek is dan is het geweldig om te horen dat er een geneesmiddel uitgevonden is, dat effectief zal kunnen zijn.
Maar het is wel de vraag: hoe krijg ik dat middel?
Uw arts zal het medicijn voorschrijven.
.
Vervolgens kunt u het krijgen en kan het zijn werking doen tot bestrijding van uw ziekte.

Echt feest

Zo kan op Pinksteren het werk van Christus ons deel worden.
Het is geweldig om te horen wat Christus allemaal gedaan heeft.
Er is door Zijn komst vrede met God gekomen.
Door Christus is de hemel open gegaan en kunnen mensen binnenkomen.
Door Christus is het kwaad niet meer allesbeheersend, maar overwonnen.

De vraag is: hoe komt die vrede ook in mijn persoonlijke leven?
Iemand zegt: het is allemaal zo ver weg voor mij.
Een ander zegt: ik kan het niet pakken.

Pinksteren vertelt ons dat de Heilige Geest het overwinnend werk van Christus wil brengen in ons hart.
Daarom is de Heilige Geest ook helemaal God.Want wie zou de kracht hebben om ons hart vol te maken met de vrede van Christus? Niemand, dan Hij alleen.
De Heilige Geest is de transporteur van Christus en brengt het niet alleen ergens buiten mij, maar helemaal in mij.

Feest in ons

Een levend christen heeft iets van het feestelijke in zich.
Inderdaad is dat een heel andere vreugde dan die van allerlei feesten van deze wereld.
Maar dit feest is van veel meer gewicht dan dat van al die andere samen.
Dit is van blijvende betekenis.
Niets is er waardoor deze vreugde zal weggenomen worden.
Het is een vreugde die het uithoudt door de dood heen.
De Heilige Geest werkt in de kerk door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Buiten die verkondiging kunnen we de werken van Christus niet ontvangen.
Dan blijven we verloren mensen.
Verloren wil zeggen: zonder God en zonder hoop.
Tegenover verloren staat behouden.

Aan alle feesten in de wereld komt een einde, maar voor wie het feest van Pinksteren echt viert, is het eeuwig feest. Innerlijke vreugde in het hart.

De Heilige Geest breekt harten open en leert roepen om bekering en bidden om Zijn werk in ons.

Op de eerste Pinksterdag nu 2000 jaar geleden, werden op één dag 3000 mensen bekeerd.
En nog gaat het door!
Bent u een van de velen op het a.s Pinksterfeest?
Het kan, want de Heilige Geest werkt nog.

Het grootste feest komt nog.
We zien uit naar de wederkomst van Christus.
Dan geen zonde meer en geen gevolgen van de zonde.(ziekte, dood, enz)

Uitnodiging!

De christelijke kerk nodigt u hartelijk uit om te komen onder de invloedsfeer van de Heilige Geest.
De Geest leert ons het echte feest.