Immers is mijn ziel stil tot God..

Psalm 62: 2a

RUST EN STILTE

Het is vakantietijd en velen zoeken naar rust. Vakantie is even afstand nemen van het dagelijks werk en in een andere omgeving ongehinderd een poosje kunnen verkeren.
Het leven is vaak jachtig en onrustig. Het is een opeenvolging van taken en plichten.

Maar is er een plaatsje in de wereld waar we echt tot rust kunnen komen?
Misschien wel naar het lichaam en het is goed dat we daaraan ook toekomen.
Maar is er een plaatsje waar we innerlijk tot rust kunnen komen?
We zullen geen plek kunnen vinden waar we de innerlijke vrede kunnen vinden.
Ook in de vakantie nemen we onszelf mee. Sommigen raken zelfs in de vakantietijd geïrriteerd om de kleinste dingen. Juist het afstand nemen van de drukte van het werk, kan ook weer de stress meebrengen van de vreemdheid van de rust.

De dichter van Psalm 62 heeft de rust gevonden in het stil zijn voor God.
Bekend is de uitdrukking van Augustinus: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God. “ De onrust is ons eigen sinds de zondeval. Nergens kunnen we meer de innerlijke rust vinden omdat wij God verlaten hebben. Dan kunnen we het nog zo gezellig en leuk hebben, maar zolang ons hart niet in vrede met God verbonden is, hebben we onrust.
De zonde maakt altijd onrustig.
We nemen in de vakantie afstand van ons werk, van onze omgeving, van de drukte enz.
Maar in de zondeval hebben we afstand genomen van God en daarom zullen we nooit in het afstand nemen van onze omgeving enzovoort echte rust kunnen vinden, dan alleen wanneer we door genade afstand nemen van de zonde.
Dat kan alleen als we God weer gevonden hebben. Hoe vinden we God? Alleen in de Heere Jezus, Die ons in de Bijbel geopenbaard wordt en ons toeroept: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”
In Christus vinden we de ware rust en kunnen we met David zingen: “Mijn ziel is immers stil tot God, want van Hem is mijn heil, mijn Christus.”

Kan de vakantie ook met Psalm 62 te maken hebben? Dat kan zeker. Het zijn gelegenheden die God ons geeft om tijd te nemen voor de ontmoeting met God. Dan kunnen we iets van de sabbatsrust leren verstaan. Neem een bepaald Schriftgedeelte om door te werken en met elkaar te lezen. Neem een goed boek mee, waarin het gaat om de zaken van het Koninkrijk van God. Zoek het niet in allerlei vermaak die de wereld biedt, maar in de vele zaken die God ons biedt.
In het rijk van de schepping laat God ons veel zien. Ook in het genieten van goede muziek en verantwoorde ontspanningsmogelijkheden.
Stil tot God.
Dat betekent niet dat je David niet hoort; niet dat je moet zeggen: “die man is altijd zo stil.”
Nee, in deze psalm geeft hij uiting van zijn geloof en dat hij stil voor God is geworden. Maar hij maakt dat ook publiek. De lofzang wordt gehoord, maar er gaat iets uit van de stilte in God.
Gezegende stilte toegewenst

Ds. A.K. Wallet