De stroom van de Heilige Geest!

In Ezechiel 47 staat heel veel over de werking van Heilige Geest.
Die Geest wordt hier voorgesteld als een waterstroom, zoals dat wel meer gebeurd in de Bijbel.
Ezechiel ziet een stroom en op een gegeven moment krijgt hij de opdracht van de engel om in het water te gaan staan. Het water is nog erg ondiep; het komt nog maar tot de enkels.
Even later als ze weer 500 meter gelopen hebben moet hij er weer in gaan staan: het water komt nu tot de knieën. Na weer 500 meter komt het water tot aan de lenden en tenslotte is het water zo diep dat men er niet meer in staan kan, maar moet zwemmen.

Wat betekent dit?
Allereerst ziet het op de uitbreiding van het Evangelie.
Toen de Pinkstergeest werd uitgestort werden er 3000 mensen bekeerd en na enige tijd waren het er 5000. Je zou kunnen zeggen dat het water van de Pinksterrivier kwam tot aan de enkels.
Daarna ging het Evangelie naar Samaria en Galilea en Syrië: het water kwam tot aan de knieën. Vervolgens ging de rivier van het Evangelie naar Klein-Azië en Europa: en Nederland: het water kwam tot aan de lenden. Eindelijk werd het overal in de wereld verkondigd: het water van de Geest was zo hoog dat men er kon zwemmen.

Het kleine stroompje is tot een machtige rivier geworden.
Er zijn grote rivieren in de wereld: denk aan de Amazone en de Wolga, maar dit is wel een heel bijzondere rivier: de stroom van de Geest, het is een rivier met levend water.
Hoe gaat het met een rivier? Die begint altijd klein en baant zich een bedding door streken en landen. Misschien zijn we wel eens bij de bron van de Rijn geweest. Ook die begint klein en wordt hoe langer hoe breder en voller. Door Zwitserland, Duitsland en door Nederland.
En overal wordt druk gebruik gemaakt van deze rivier.Via de rivieren wordt veel vervoerd.

Veel meer is dat met de Heilige Geest.
De Heilige Geest baant zich een weg dwars door deze wereld. In heel veel landen is het Evangelie verkondigd en stroomt de rivier van de Geest, die alles wat de Heere Jezus gedaan heeft vervoert naar mensen.
De Geest baant een weg, waar Hij wil.
Wordt er niet tegengewerkt? Zeer veel. Men tracht dammen op te werpen en de rivier te vervuilen.Wat een acties worden er gevoerd om het water van deze rivier en de schatten die erdoor vervoerd worden te verhinderen.
Maar niets kan haar loop stuiten. Dat komt omdat de Heilige Geest ook echt God is.

Hoe vinden wij deze stroom van de Geest? Hij stroomt daar waar mensen samen komen rondom het Woord. Deze rivier wil ons bereiken en doen delen in het werk van Jezus Christus. Als we bij deze rivier staan worden ons de werken van Christus aangereikt.
Want dat is het werk van de Heilige Geest. Hij wil ons betrekken bij de zegeningen van Christus.
Loop niet weg bij deze rivier, maar kom bij deze stroom.

Buiten de bedding van deze Godsrivier is het omkomen, daar kunnen we wel vol zijn van wereldse goederen, maar die behouden ons niet. Die brengen ons niet bij God.
Deze rivier van de Heilige Geest brengt ons bij God in de behouden haven.
Nog stroomt deze rivier. Nog is er de kerk, nog wordt het Evangelie verkondigd.
Eens zal deze rivier ophouden met stromen. Dan is zijn loop volbracht.
Wacht dan niet en weet: daar zijn nog stromen van zegen!