Waar bent u? Genesis 3:9

Heel diep in de geschiedenis van de mensheid horen we vraag? Het is een vraag van God.
Het is de eerste vraag die van Hem horen?
God zoekt Zijn schepsel. Hij heeft de mens goed geschapen en naar Zijn beeld. Elke avond kwam de Heere God in het paradijs om te spreken met Zijn schepselen.
Dat was ene heerlijk uurtje. Adam en Eva waren er als de Heere God verscheen.
Er is toch niets mooiers?

Op een avond kwam de Heere God weer. Maar Hij trof Zijn schepselen niet op de afgesproken plaats. Het was de eerste keer, dat zij verstek lieten gaan.
Als een meisje haar vriend maar laat wachten op de afgesproken plaats, dan is er iets niet goed.
Veelmeer was dat in het paradijs.Er is iets gebeurd.De mens is ongehoorzaam geweest en heeft de band met God verbroken. De liefde met God is verbroken. De mens heeft geluisterd naar de Duivel en direct daarna was het onrustig in zijn hart. Het mooie was er af. De mens is zondaar geworden.
Wat moeten de gevolgen zijn?
Wat had God gezegd tegen deze mensen?
Als je van de boom eet, die ik verboden heb, dan zul je de dood sterven.

De mens wist dat. Hij voelde iets van de dood in zich. Wat is dat dan? Dat is dat hij God niet meer onder ogen durft te komen, maar ook niet kan komen. Hij is schuldig geworden. We noemen dat de geestelijke dood.

God roept: Waar ben je? O, als God roept in deze situatie, dan moet dat de dood betekenen.
Ja toch? Daar zien we onszelf toch ook staan? Zijn wij niet kinderen van Adam? Betekent dat niet dat wij precies hetzelfde zijn geworden? Wij hebben God verlaten en het is zeer donker in ons leven geworden.
God roept: Waar ben je?

Adam en Eva komen sidderend van angst tevoorschijn. Zij hadden zich verborgen achter de struiken.Zag God hen daar niet? Zeker wel, maar Hij wil dat de mens Zijn stem zal horen en zelf zal komen.
God hoort het relaas aan van de mens.Een en al ontkenning en afschuiven op een ander. Wat zag God? Gebroken mensen door de zonde. Er lag een doodsschaduw over hen

Wat deed God? Ze hadden toch de eeuwige dood verdiend? Ze hadden verdiend om voor eeuwig uit Gods gemeenschap te worden gestoten?
En wat gebeurde? God riep: waar ben je?
En God doodt de mens niet, maar belooft hem het leven, het eeuwige leven.God troostte hem. Waarmee? Met het Evangelie, dat God Zelf had uitgedacht. God zal Zijn Zoon zenden, Die in de plaats van de zondige mens de straf zal dragen.
Wat een rijke adventsboodschap. Horen wij die ook zo?
Wij zondige en schuldige mens worden door de Heere God geroepen.Waarom? Om het Evangelie van advent te horen.
En wat doen wij ermee? De boodschap is: gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven .Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan wacht de eeuwige dood.
Wat een ontfermende God is de Heere dat Hij ons nog roept in Zijn genade. Het is een heilige ontferming. Hij doet ons nog naderen en Zijn heilstem horen. Ja wonen in Zijn huis.
A.K.Wallet