De kracht van geloof en hoop (Hebreeën 11)

Voorafgaande aan Hebreeën 11 heeft de schrijver heel veel geschreven over de inhoud van het geloof. Wat dat is? Hij heeft Christus laten zien als de enige Hogepriester.
En al dat schrijven was bedoeld om de Hebreeën op te wekken tot geloof.

En er waren er ook bij die moeite hadden met verdrukkingen om het christen-zijn.
Men dacht dat men het in de oude bedeling toch makkelijker had.
Nu laat de schrijver in Hebreen 11 zien wat het geloof ook de gelovigen uit het O.T. gekost heeft.

En hij laat dat zien door de kracht van geloof en hoop te tekenen in de concrete situatie van die mensen.
Hij geeft eerst een definitie van het geloof.
Zeker, niet in al de facetten die het geloof eigen zijn, maar juist in die kenmerken die de Hebreeën nodig hadden. Dat hebben wij en evangelisten nodig in soms heel moeilijke omstandigheden waaronder wij en zij moeten werken.

Het geloof wordt hier als een vaste grond getekend, van dingen die men hoopt.
Het geloof is geen wankele basis, geen twijfelachtige zaak, geen projectie van ons, maar heeft een vaste grond. Welke dan wel? De grond van Gods beloften, die in Christus je en amen zijn..

Al staat de wereld en de hel en bij tijden de boosheid van ons eigen hart er aan te sjorren, zij wankelt nimmermeer.

De gelovige kan heen en weer geschud worden, maar als het geloof ons eigen is, vallen wij niet om.
Het geloof is zekerheid door het steunen op de beloften van God.

En dat geloof heeft als tweelingzuster: de hoop. Zonder geloof is er geen hoop, want een levend geloof zal hoop geven. Geen ijdele hoop, zoals in onze taal, maar gefundeerd op Gods beloften, op Zijn Woord. Het vertrouwt op wat God zal geven voor de toekomst.

We zien het nog niet, maar het geloof bewijst zichzelf en toont haar kracht.Geen ander bewijs hebben we nodig dan een levende verbinding met Christus en vandaaruit is er het bewijs van toekomende dingen. Het koninkrijk van God komt, hier en in de Oekraïne en waar ook ter wereld. En de grote dag waarop geloof en hoop overgaan in aanschouwen is aanstaande.
Zo ik dit niet had geloofd…

A.K. Wallet