Uw vrucht is uit Mij gevonden (Hosea 14:9c)

Ons leven dient een vruchtdragend leven te zijn.Zo heeft de Heere dat bedoeld en zeker na Pinksteren ziet de Heere uit naar vruchten in Zijn kerk.
Hebt u of jij al wat vruchten, die aan de Heere getoond kunnen worden?
Er is nog een andere tekst hoor ik zeggen. Welke dan wel?
Uit u geen vrucht in der eeuwigheid.
Dat is nogal wat. Enerzijds horen we Christus zeggen: breng dan vruchten voort der bekering waardig, en anderzijds horen we dat we nooit vruchten vanuit onszelf zullen kunnen dragen.
Als we onkundig zijn van het werk van de Heilige Geest zijn heel veel dingen ons onduidelijk.
We begrijpen er helemaal niets van. Hoe kan dat nu? Spreekt de Bijbel zichzelf dan zo tegen?

En toch is dat niet het geval. Het gaat er wel om dat we de teksten op zijn eigen plaats laten staan. Nooit mogen we de ene tekst met de andere dood maken. Dat is altijd het werk van de duivel.

Hoe is het dan met dat vruchtdragen gesteld?
Als de Heere door Zijn Woord en Geest in ons hart werkt dan gaan we leren dat we alleen verkeerde vruchten hebben. Dat doet ons veel verdriet, want de Heere is het zo waard.
We proberen om vruchten voort te brengen, maar de Heere zegt dat uit ons geen goede vrucht zal komen.
En weet u wat het wonderlijke is? Dat we het daar ook mee eens zijn.
Want we leren het op geestelijke wijze verstaan dat het onmogelijk is om iets goed voor de Heere voort te brengen.dat is onze smart.
Weet u dat dit al een heerlijke vrucht is dat we aan de weet komen wie we zijn?
Het is een vrucht van ontdekkende genade in ons leven.
En toch zouden we zo graag voor de Heere vruchten dragen. Christus zegt het toch ook? Hierin is de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt.
Hoe moet het dan?
Hoor welk een Evangelie onze tekst is: Uw vrucht wordt uit Mij gevonden.
Dat is nu het heerlijke werk van de Heilige Geest om die vruchten in ons te werken.
Wat wijzelf niet meer kunnen, dat doet de Heere nu ons ons leven. De Heere zorgt voor Zijn eigen eer. Hij werkt in ons zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen.
Wat een troost voor iemand die niets meer aan God kon tonen.Maar nu leren we dat de Heilige Geest ons uit Christus bedient en die vruchten ons doet overvloeien.
Wat een troost voor het moede hart. De Heere zal het voor mij voleinden.
Dan zijn er de vruchten in gemeenschap met Christus: liefde, vrede, zachtmoedigheid, afkeer van de zonde, volharding en zoveel andere vruchten meer.
Dan verlangen we steeds meer uit Christus bediend te worden en uit Zijn genade weer genade te ontvangen.
Dan zullen we Hem danken voor al Zijn weldaden en hem eeuwig de eer toebrengen.

A.K.Wallet