Jezus volgen

Wat houdt het in om Jezus te volgen?

In het dagelijkse leven kunnen we bepaalde personen volgen in hun stellingname ten opzichte van bepaalde gedachten. Je kunt politici stemmen omdat je vind dat zij verwoorden wat je zelf zou willen.
Kunstenaars kunnen een bepaalde stijl volgen, bv. die van Rembrandt.

Wat is Jezus volgen?

Volgen we Hem omdat hij verwoordt wat wij graag willen? Kiezen wij Hem uit of zou het niet precies andersom zijn?
Als we de Evangeliën lezen dat horen we Jezus zeggen tegen Zijn volgelingen: Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie uitverkoren.
Het gaat in het Koninkrijk van God heel anders toe dan in onze wereld en naar onze ideeën.
De Bijbel zegt dat er niemand is, die God zoekt. Ja maar, er zijn toch veel mensen op zoek?
Toch is er niemand die de ware God zoekt, zoals Hij is en zoals Hij het hebben wil. Als we al wat religieus zijn dan zoeken we een god naar eigen wensen.

Daarom horen we in het Evangelie dat Jezus Zelf mensen roept om tot Hem te komen.
En Hij roept zo dringend dat mensen aan Zijn roepen gehoor geven.
Zij leren Hem volgen, omdat hun hart is geraakt door Zijn Woord. Meestal gebeurt dat in de kerkdienst, waar het Evangelie verkondigd wordt.
Daarom is het nodig dat we daar komen op de zondag.
Daar worden mensen volgeling van Jezus.
Hoe dat gaat? Ze raken het Woord van Jezus niet meer kwijt, wat ze gehoord hebben.Weet je wat er gebeurt: Ze gaan bidden. Weet u wat? Ze gaan bidden: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En wat zegt Jezus? Volg Mij maar en ik zal het u elke dag leren.
Dan gaan we in de Bijbel lezen en komen steeds meer achter Hem aan. We gaan Hem steeds beter leren kennen. We gaan Hem zelfs volgen tot aan het kruis. Daar raken we al onze zonden kwijt en ontvangen vergeving van God de Vader om Jezus wil.

Nog geen volgeling? Nog roept u de Heiland: Kom en volg Mij!

A.K.Wallet