Ontvangen uit de volheid van Christus (Joh.1:14)

Wie is Christus voor ons? Als wij Hem niet kennen betekent Hij niets voor ons.
Dan lezen we bijvoorbeeld niet in de bijbel, dan bidden wij niet om Hem te leren kennen, dan achten wij Zijn roepstem niet.

Zo hebben velen kerstfeest gevierd, maar met de kerstversieringen, is ook de gedachte aan Christus verdwenen. Hij was niet meer voor hen dan de bal die aan de kerstboom hing.
Denken wij ons in dat Christus een levende persoon is. Sommigen willen Hem als een poppetje in de kribbe houden. Zij kunnen Hem verleggen en even wegzetten. Eigenlijk regeren zij over Hem. Zij handelen met Hem als met baby’s, wanneer die te hard schreeuwen dan krijgen zij een speen in hun mondje, want het hindert de ouders.

Zo kunnen wij ook met Christus doen. Als Hij te veel aandacht gaat vragen, dan snoeren wij Hem de mond. Wij doen de Bijbel dicht en luisteren niet als Hij in de kerkdienst onze aandacht vraagt.
Bij Johannes is het anders. Heel anders, want hij heeft het over de volheid van Christus.
Hij ziet maar niet maar een heel klein beetje in Hem.Er is een vleugje van ontroering bij sommige mensen, als zij over Christus horen. Maar ontroering verdwijnt weer als andere dingen de aandacht vragen.
Sommigen denken onder de preek of onder het lezen uit de Bijbel: ik zal toch eens echt naar Hem gaan luisteren, maar de volgende dag is het weer verdwenen.

We kunnen denken: in dit nieuwe jaar, zal ik mijn best gaan doen.Ik zal in goede harmonie met anderen leven, vooral in mijn gezin en familie; ik zal iets gaan betekenen voor mijn collega’s; ik zal proberen mijn onhebbelijkheden na te laten. Het zijn goede voornemens.

Maar uit welke bron putten wij? Als wij de kracht zoeken in onszelf, zijn al die goede voornemens bij voorbaat al mislukt.

Johannes zegt: uit de volheid van Christus hebben wij ontvangen, genade voor genade.
Johannes heeft het gezocht bij Christus en Hij is een bron, die nooit opdroogt.
Er is een volheid in Hem: een volheid in Zijn Woord; een volheid van Leven; een volheid van Licht. En we putten uit die bronnen met de emmer van de genade.

Genade betekent: ik krijgt het helemaal voor niets, ik hoef er niets voor te betalen. Ik kan het trouwens ook niet.In het licht van de volheid,die de Heere Jezus heeft, heb ik toch echt niets. Ik ga juist putten uit die bron, omdat ik niets heb.

En nu mag ik elke dag weer komen en voor alles wat ik nodig heb, ons door Hem laten vervullen. Ik mis de kennis van God, maar uit de volheid van Jezus Christus ontvang ik echte en levende kennis van God. Hoe kan ik voor God verschijnen? Ik ben al zoveel jaar tegen Zijn gebod ingegaan. Hij zal mij toch wel wegsturen?

In de volheid van Christus is alles te vinden wat ik nodig heb om voor God te kunnen verschijnen. We mogen komen met alles wat van Christus is. Hij heeft het voor iemand als ik ben verworven. Alles wat ik mis, heeft Hij. Zoek het dan bij Hem alleen! Er is een overvloed aan alles wat u en jij nodig heeft. Tob niet langer voort, neemt aan des Heeren Woord.

A.K.Wallet