Een Kerstontmoeting (Lukas 1: 41)

Ontmoetingen zijn er met Kerst. Familieleden logeren bij elkaar; soms zijn de ouders bij de kinderen of andersom.Het heeft ook iets van gezelligheid en dat is niet verkeerd.
Elkaar ontmoeten is een zaak van vreugde. Soms weten mensen van verdriet en rouw en is het een zegen om in de ontmoeting troost te ontvangen.
In het adventsevangelie lezen we van twee mensen die elkaar opzoeken. Het zijn twee a.s moeders. Ze zijn in verwachting van een kleine en beide weten al dat het om een zoon gaat.
Het zijn twee moeders die door Gods voorzienigheid in de lijn van de Messias hun plaats hebben. Qua leeftijd is er wel een behoorlijk verschil; het zijn dan ook een nicht en haar tante Maria en Elizabeth.
Maria heeft behoefte als zij gehoord heeft van het feit dat haar tante in blijde verwachting is om haar te ontmoeten. Maria moet ook ergens haar verhaal kwijt en waar kan zij dat beter dan bij tante Elizabeth, die zij kent als een vrouw die dicht bij de Heere leeft.
Maria heeft weet van het machtige werk dat de Heilige Geest in haar schoot gewerkt heeft,
Zij weet: bij haar is dat een heel direct werk van de Heilige Geest, maar bij haar tante is dat een indirect werk van de Geest.
De Heilige Geest brengt mensen bij elkaar.
Dan is het een goede ontmoeting. Beide mogen elkaar vertellen de grote daden van de Heere.
De Heere heeft grote dingen gedaan. Ik hoor ze zingen: Mijn ziel maakt groot de Heere.
De Messias heeft Zich aangekondigd en ook de voorloper van de Messias. Hun namen zijn al bekend : Jezus en Johannes.
God is bezig voor de zaligheid van Zijn volk. Er zal verlossing komen, Zijn goedheid is zeer groot.

Hoe zullen de vele ontmoetingen zijn rondom en met Kerst?
Hoe vele mensen zullen elkaar ontmoeten, rondom Kerstbomen en Kerstdiners. Er wordt gelachen en gegeten, maar de Heilige Geest bracht hen niet samen. Over Jezus en over hen die in verband met Hem geroepen zijn om heraut te zijn is niets bekend. Het interesseert hen ook niet. Ze hebben genoeg aan eten en gezelligheid en een ontmoeting met vrienden.
Maar over Jezus gaat het niet.

Hoe bij ons? Zeker, wij ontmoeten elkaar in Gods huis.
Die ontmoeting is door de Geest tot stand gebracht en dat is een geweldige zaak.
Maar zal de ene naam- Jezus- het eigenlijke van onze ontmoeting uitmaken? Zullen wij zien dat het gaat om Hem en dat de zaligheid in geen Ander is? Zullen wij op Kerst iets kennen van het wonderlijke werk van de Heilige Geest die de Christus brengt in ons hart?
Wat een rijke ontmoeting zal dat zijn.
En dan hebben we elkaar ook wat te vertellen. We zullen samen zingen van Hem, Die gedacht heeft aan Zijn genade.

Het kan zijn dat er ook buiten de kerkdiensten ontmoetingen zullen zijn. Misschien gaan we op visite of krijgen we visite. Laat het een fijne ontmoeting zijn en laat bij al het fijne en gezellige, er ook iets gemerkt worden van de Zaligmaker en Zijn werk
Dan zal het echt een zegenrijke ontmoeting zijn.

A.K.Wallet