Drie kruisen (Pasen)

De drie kruisen, die op Golgotha gestaan hebben, zijn weer weg.
Ze stonden daar slechts één dag.

En toch zijn ze niet meer weg te denken uit deze wereld.Alle drie confronteren zij ons met de harde werkelijkheid van alle tijden.

Veel verandert er in onze wereld.
Techniek en wetenschap hebben een hoge vlucht genomen.
Onderwijs en medische zorg zijn enorm
ontwikkeld.

Sommige dingen veranderen nooit.
Dwars door alle tijden heen is de mens en zijn eigenschappen gelijk gebleven.
Die eigenschappen halen elke dag het nieuws: liefde en haat, overgave en verzet.
De mensen, hoogontwikkeld of primitief, stemmen daarin overeen..

Drie kruisen….

1. Het kruis van de opstand.

Er stond op Golgotha een kruis met een opstandeling er aan.
In zijn leven had hij verschillende misdaden begaan.

Hij kreeg niet levenslang, maar de doodstraf.
Wat hij allemaal precies heeft uitgehaald weten we niet. Hij wordt een kwaaddoener genoemd, een rover Het is niet onmogelijk dat hij ook een moord gepleegd had.

Hij staat model voor zo velen in onze wereld die het leven van de medemens
ongelukkig maken.
Terrorisme is een van de felle uitingen van deze levenshouding. Bepaalde driften en zienswijzen beheersen deze mensen.
Sommigen zeggen zelfs dat zij geen spijt hebben van hun daden.
De man aan het kruis horen we ook geen spijt betuigen, de Bijbel meldt dat hij zelfs mee doet met kritiek op Jezus en te spotten met Hem.
De man is vertegenwoordiger van het type mens dat de eeuwen door ‘koste wat het kost’ zijn eigen zin doordrijft.We vinden ze in alle rassen en culturen.
Zitten de kiemen daarvan niet in elk hart?

2. Het kruis van de opstanding.

Opstand en opstanding lijken als woorden niet zoveel te verschillen, maar hun betekenis is één van de grootste tegenstellingen.

Naast het kruis van de opstandeling staat het kruis van de opstanding.
Hij, Die aan dit kruis hangt is totaal anders dan de beide andere kruiselingen.
We horen van Hem geen krachttermen of kritiek op mensen van wie Hij te lijden heeft.

Wat we van Hem horen is echt wereldvreemd. We horen Hem zelfs bidden voor Zijn vijanden.
Als de spijkers door Zijn handen geslagen worden, dan horen we Hem niet vloeken, maar zegenen.

Het eerste wat Hij aan het kruis sprak was: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.
Wat doet Hij dan aan het kruis?
Hij is er om te bidden voor misdadigers. Voor hen wilde Hij Zijn leven geven.
Geen van de beide andere kruiselingen wilde hier hangen, maar Hij wel.Waarom?
Omdat Hij Jezus is en heet, dwz: Redder!

3. Het kruis van overgave

Aan de andere kant van Jezus staat nog een kruis.
Aan dat kruis hangt een collega van de man aan het eerste kruis. Ook hij leefde voor zichzelf en had zowel God als de naaste niet lief.
Het type van elk mens, hoewel vaak redelijk gecamoufleerd.
Maar er gebeurt wat met deze man.
Er breekt wat in hem.Hij wordt zacht van binnen. Hij weet dat hij deze straf verdiend heeft.
Hoe komt hij zo?

Het gebed van Jezus heeft hem heel diep geraakt. Er werd ook voor hém gebeden.
Uitgescholden was hij vaak genoeg. Weggetrapt tot in de goot van de wereld.
Maar hier is er EEN, die totaal anders is: EEN, Die er voor hem wil zijn.
Voor het eerst van zijn leven bidt hij, want hij weet heel zeker: hier is de Redder van zondaren.
Denk aan mij.! Dat vraagt hij.
Wil Jezus dat? Ja!
Hij hoort dat hij bij Jezus mag zijn.
Zelfs voor eeuwig.
Nog altijd zijn er mensen die dit leren bidden. U en jij ook al?
De ene mens is niet beter dan de ander, maar kan wel anders zijn: omdat hij/zij bidt.

Het blijvende van de drie kruisen.

Nog altijd zijn er mensen die het volhouden om zonder God te leven.
Nog altijd zijn er mensen, die leren om God te zoeken.
Nog altijd is er het Evangelie van de biddende Redder: Jezus.
Hij is opgestaan, omdat Hij het kruislijden biddend heeft volbracht.

Hij is opgestaan en nog steeds bidt Hij voor mensen die het kruis verdiend hebben.
Daardoor leren mensen vragen:
“denk aan mij”.
* De geschiedenis van de drie kruisen is te lezen in de Bijbel: Lukas 23:33-43

Uitnodiging
Iedereen is van harte welkom op het Pasen van de kruisiging en van de opstanding.

Goede Vrijdag om 19.30.uur
Eerste Paasdag om 10.00 en 17.00 uur
Tweede Paasdag om 9.30 uur

Cattenhagestraat 57 te Naarden

*U en jij kunt ook reageren: tel 035 6945140
E-mail: akwallet@kliksafe.nl