Een gedwongen kruisdrager (Markus 15:21)

Willen wij graag kruisdrager worden? Stel je voor dat er een advertentie in de krant stond:
Gevraagd kruisdrager, jonge kracht om schandelijke en smadelijke werkzaamheden te verrichten.
Wie zou solliciteren? Niemand toch? Voor een mooie en eervolle baan staan we in de rij.

Nu lezen we in het Evangelie dat iemand op de lijdensweg in zijn kraag wordt gegrepen om kruisdrager te zijn. Een zekere Simon van Syrene wordt gedwongen om het kruis van Jezus te dragen.
Begrijpelijk dat hij daar helemaal geen zin had. Hij kwam van de akker, staat er in de tekst.
En hij was van plan om Jeruzalem in te gaan, maar zijn plannen werden gedwarsboomd.
Geen paasviering dit jaar, want als je een kruis gedragen had lag er toch een vloek op je.
Men dwong hem, staat er. Hij heeft verzet gepleegd, maar tegenover de overheid begin je niets.
Het vervloekte kruis werd hem op de schouders gelegd en hij had maar te lopen.
We kunnen begrijpen wat een verachting dat voor hem was. Misschien waren er nog bekenden en familieleden die hem medelijdend of spottend hebben aangekeken.

Kruisdragers zijn we altijd gedwongen.Wat een kruis kan ook ons op de schouders gelegd worden. Soms bijna niet te torsen. U denkt: ik zal er onder bezwijken. Mijn hele leven is er door ten kwade veranderd. En het is zo donker in mijn ziel.

Maar weet u: die Simon is later dankbaar geweest voor dit kruisdragen.
Hij heeft op Jezus leren zien. Want toen Simon op Golgotha kwam, mocht hij het kruis van zich afwerpen en werd niet hij, maar Jezus aan dat kruis geslagen. Simon heeft leren zingen: “Mijn verlosser hangt aan ’t kruis en Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen.”
Op deze wijze wil de Heere soms ook ons door een weg van diepe vernedering heen leren op Jezus te zien.dan gaan we zingen: Gij hebt mijn smart verdreven.

Het is nodig dat we in de weg van ontdekking leren wat een vloek er in de zonde ligt.
Het kan ook zijn dat er een weg van allerlei tegenslagen is in ons leven.
Zouden we dan niet opzien en kijken wie er voor ons loopt?
Ziet u Jezus? Willen we dan in verbinding met Hem ons kruis achter Hem dragen?
Zullen we Hem volgen in deze lijdensweken en de 7 kruiswoorden vernemen, die Hij aan het kruis heeft uitgesproken en die spreken van het wegnemen van de vloek?
Laten we maar bidden ,ook in een weg van moeite en kruis of de Heere ons oog wil geven op Hem Die het kruis verdragen en de schande veracht heeft en gezeten is aan de rechterhand van de troon van God.
Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus Uw goddelijk recht zou leren.

AK Wallet

Over liefde gesproken

Op een reis door het Himalaya gebergte heb ik eens iets gezien wat mij de liefde van God duidelijk maakte.
In een Tibetaans dorp, zag ik een grote groep mensen onder ene brandende boom staan kijken naar de top van die boom.
Ik ging er heen en ontdekte tussen de takken een vogel, die angstig rondfladderde bij haar nest jongen.
De moedervogel wilde haar jongen redden, maar ze kon het niet.
Toen het vuur het nest bijna bereikt had, keken de mensen met ingehouden adem toe.
Wat zou de vogel doen?
Ze kon gemakkelijk wegvliegen en haar leven redden.
Maar dat deed ze niet.
Ze ging op het nest zitten en breidde haar vleugels over het nest met jongen uit.
Toen kwamen de vlammen en verbrandden de vogel.
Na de brand kwamen de jongen springlevend tevoorschijn toen iemand de dode vogel van het nest wipte.
Ze had haar leven gegeven voor haar jongen.
Als een vogel al zoveel liefde heeft, hoeveel liefde moet de hemelse Vader dan wel hebben voor Zijn kinderen.
Hoeveel liefde moet de Schepper dan wel hebben voor Zijn schepselen.
Moet die liefde niet onbegrensd zijn, die Christus uit de hemel liet neerdalen, die Hem tot Heiland maakte, wiens enige taak het was en is om zondaars te redden?

Als wij dan denken aan de berg Golgotha en aan het kruis en aan het bloed dat Christus daar vergoten heeft, wordt het ons heel duidelijk dat Jezus ons kan en wil redden, maar dan dienen we wel hem te gehoorzamen en in het geloof ons hart aan Hem te geven.
Geloven is zich overgeven in gehoorzaamheid.

Soendar Sing