Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel (2 Kor.5:17)

We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Voelt u zich ook nieuw?
Ach, sommigen gaan met veel vragen en zorgen het nieuwe jaar in.Sommigen met verdriet, anderen met hoop op betere tijden.Weer anderen gaan met nieuwe moed het nieuwe jaar binnen. De omstandigheden in hun leven beloven veel goeds.
Een nieuw jaar zijn we ingegaan. Maar er zijn al weer een paar weken van dat nieuwe jaar aan het verleden toevertrouwd.

Ook het nieuwe jaar wordt weer oud.
Maar hoe is het met onszelf? Zijn wij nieuwe mensen? Nou, ik word ook elke dag ouder.Ik ga met de tijd mee, elke dag een dag ouder. Het is niet anders.
Toch spreekt ons Gods Woord over een nieuw mens.Er zijn mensen in deze wereld die op een bepaalde manier nooit meer oud worden.
Paulus spreekt in deze tekst over nieuwe schepselen. We weten dat het in het paradijs helemaal fout gegaan is. Het mooiste werk van Gods schepping, de mens, werd aan God ontrouw. En daarmee was hij niet meer nieuw en mooi.
Het werd een mens met smarten, pijnen, ziekten, en tenslotte is er de dood.

Toch zijn er weer nieuwe schepselen. Hoe kan dat dan? Gaat God weer nieuwe mensen scheppen? Niet op die wijze als aan het begin van de wereld. Maar toch wel nieuwe schepselen. Omdat er één geweest is Die in de plaats van die oude mens is gaan staan. Hij heeft al dat oude aan het kruis geslagen.
Het is door deze Christus dat wij weer een nieuw schepsel kunnen worden. Het is de Heilige Geest, Die ons door het Woord op Christus gaat richten, zodat wij met heel ons oude leven ons aan Christus gaan uitleveren. Wat krijg je er voor terug? Je wordt een nieuw mens!
Ja, maar ik heb toch nog zo’n last van mijn zonden.
Maar is het niet anders met uw zonden geworden, dan eerder het geval was? We gaan nu toch anders met onze zonden om? Zeker, zegt iemand. Ik wilde dat ik er helemaal van af was.Wel, dat is toch nieuw in uw leven?
Maar als u echt helemaal van de Heere Jezus mag zijn, dan bent u helemaal nieuw.God ziet u dan aan in Christus. Hij kijkt dan niet naar al die zonden waartegen u nog elke dag te strijden hebt, maar Hij ziet u aan in Christus. En omdat u van Hem bent, bent u nieuw.
Zoals een meisje trouwt en de naam van haar man aanneemt, zo is iemand die Christus heeft leren kennen van naam veranderd, van intentie veranderd, van doel veranderd, ach is eigenlijk alles niet anders geworden? God kijkt en ziet Christus in de zondaar die voor Jezus boog.

Maar je kijkt zelf ook heel anders! Je kijkt met heel andere ogen naar de wereld, en naar je gezin en naar je werk en de kerk. De Bijbel wordt anders voor je, je leest er zo heel anders in. Je gebed wordt anders, je kerkgang anders. Wat al niet? Alles wordt nieuw.
Het nieuw is ook dat je tegen het oude strijdt. Je zou zo graag God willen dienen zonder zonde. Niet alleen vrijgesproken van de schuld en zonde, maar ook er ook echt helemaal vrij van.We zien daarom uit naar het nieuwe jaar, waarop God zal zeggen: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Dan zullen we nooit meer last hebben van de zonde en van het ongeloof en van de duivel en allerlei listen van hem, maar dan zullen we altijd bij de Heere zijn.
Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden.
Moge dit alles in 2007 gerealiseerd worden. En zeker heel persoonlijk: het is voor mij echt een nieuw jaar geworden. Hoe? In Christus. Alleen! Amen.

A.K. Wallet