Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.(Ps 37:5)

Wat zal het jaar 2005 voor ons brengen? Veel gedachten kunnen ons bezig houden.
Misschien tobben we met een zwakke gezondheid en zal onze weg door het ziekenhuis gaan.
Het kan ook het jaar van ons sterven worden.
We kunnen zorgen hebben over ons huwelijk, ons gezin, ons werk en noem naar op.
Het spreekwoord zegt: elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart.
Gelukkig zijn er ook vreugdevolle dingen die ons kunnen bezig houden. Heel fijne dingen waar we ons op verheugen. Een baby verwachten of trouwen, met vakantie gaan.

Maar een ding is zeker, zoals het kinderversje zegt: Bid en zing ,want geen ding gaat er zonder bidden goed.
In de tekst uit Ps.37 staat alles in wat we dit jaar van de Heere God mogen verwachten.
En dat is niet niets. Nee, dat is alles wat we nodig hebben.

De eerste vraag: wat mogen we op de Heere wentelen?
Uw weg, wordt er gezegd. Wat betekent dat? Dat is onze levensweg, die we ook dit jaar weer hebben te gaan. Onze levensweg met alles wat er op onze weg komt.
Soms kan die weg heel zwaar zijn.
Weet u en jij wat je dan mag doen? We mogen die weg wentelen op de Heere.
Bij dat wentelen wordt hier het beeld gebruikt van iemand die met een zware last loopt.
Hij dreigt eronder te bezwijken. Hoe moet het nu toch? Ach, daar kan hij een ezeltje krijgen.
Nu wentelt hij de last af op dat lastdier.Hij is het kwijt, wat een opluchting.

Nu zo mogen wij onze moeiten en zorgen op de Heere God wentelen. We mogen alles bij Hem brengen. We hoeven er niet onder te bezwijken. Hij staat klaar om het van ons over te nemen. Is dat niet heerlijk?
Zal dat wel gaan? In onze tekst staat ook: vertrouw op Hem. U mag de Heere vertrouwen, omdat Hij zo graag wil dat we alles bij Hem brengen. Het is bij hem in goede handen.

Iemand vraagt: Mag ik dat wel? God ziet mij al aankomen! Ik ben niet zo’n beste.
Weet u, dat God nu juist op zulke mensen rekent?
Dan mogen we niet alleen onze zorgen op Hem wentelen, maar vooral de zwaarste last van ons leven: onze zonden, al dat verkeerde dat er is in ons leven. Dat kan alleen om Jezus wil.
Het kruis van Jezus vertelt ons dat Hij de allerzwaarste last heeft gedragen en voor eeuwig vernietigd. Blijft u daar vooral niet mee lopen, maar vlucht tot de Heere Jezus met al uw zonden. Alles wil Hij van u afnemen. Hoor maar:” Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.”

Ook in de tekst uit Ps 37 staat een rijke belofte: Hij zal het maken. Hij zal het doen. Echt waar, als we onze weg op Hem mogen wentelen, dan hoeven we niet bang te zijn, dat het niet lukt. Wat de Heere belooft, zal Hij ook doen.
Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Veel is onzeker, maar wanneer wij onze weg op de Heere mogen wentelen, zal het een goed jaar worden. Gezegend 2005 toegewenst.

A.K. Wallet