Ik ben verzekerd van Gods liefde (Romeinen 8:38 en 39)

Waar kunnen we als mensen al niet verzekerd van zijn?

Als we de krant lezen en het nieuws uit de media vernemen dan geloven we dat het waar is, daarvan zijn we verzekerd.
In een heel andere zin kunnen we het woord gebruiken, nl op het terrein van de assurantie: ik ben verzekerd tegen diefstal.

Paulus gebruikt het in een heel unieke zin en ook in de meest belangrijke betekenis: Ik ben verzekerd van Gods liefde.
Kun je daar echt zeker van zijn? Ja, dat kan en is ook nodig in ons leven, willen we echt houvast kennen.
Het woord, wat Paulus gebruikt in de Griekse taal betekent: overtuigen, overreden.

Als je van iets overtuigd bent, dan ga je zien dat iets juist is. Zo is het!
Eerst was er een ontkennen bij Paulus, want hij wilde niet dat Jezus Koning was. Hij streed er tegen en wilde alle mensen die onderdaan van Jezus waren in de gevangenis werpen.
Maar Jezus hield hem tegen en zei tegen hem: Ik ben Jezus, die jij vervolgt.

Van toen af was Paulus overreed dat het gelijk aan de kant van Jezus was en het ongelijk aan zijn kant. Hij was daar heel sterk van overtuigd en was er van verzekerd.

Wat is geloven?

Het is God gelijk geven.
God gelijk geven als Hij zegt wie ik ben en wat ik doe. God gelijk geven als Hij mij de les leest en laat zien dat de weg die ik ga een eeuwig doodlopende weg is. Een weg van God af loopt uit in het eeuwig verderf.

Maar hoe leren wij God gelijk geven?

Dat kan alleen door de liefde die God aan mij geeft. Hij had mij kunnen veroordelen tot de eeuwige dood, maar Hij laat me nog leven opdat ik behouden zal worden.Wat een wonder en Hij doet dat om Jezus wil. God laat mij leven opdat ik Jezus leer kennen als mijn persoonlijke Zaligmaker.
Wat een liefde!

En jaren later mag Paulus roemen in de liefde van God, die hij heeft leren kennen door Jezus Christus. Wat hij eerder nog niet zo ervaren had, heeft hij later nog veel duidelijker leren zien: God heeft hem lief en zal hem altijd lief blijven hebben, want God laat hem nooit meer los. Daarom kan Paulus hier zeggen: Ik ben verzekerd van de liefde van God. Er wat er ook gebeuren kan in zijn leven, dit weet hij heel vast dat God hem altijd zal blijven lief hebben. Zelfs door de dood houdt God hem vast en brengt hem in de eeuwige liefde met Hem.

Deze God vraagt ook naar u in Zijn grote zondaarsliefde. Hij zegt: Kom tot Mij en leef.
Stel dan niet uit, maar zoek Hem, die ook aan jou en u Zijn liefde wil schenken.
Als we Hem onze zonden belijden, zal Hij ons in Zijn liefde aannemen.
Nee, God is heel anders dan ik ben. Wat ben ik vaak liefdeloos ook tegenover God, maar ook tegenover mensen. Ik kan daar wel eens echt om huilen.

Maar God is nooit liefdeloos. Soms moet Hij wel tegen mij toornen, omdat ik dwaas bezig ben. Maar ook in Zijn straffen is de liefde. Hij wil niet dat ik zal omkomen, maar bewaard zal worden voor een afwijken van hem en Zijn geboden.

Als God mij straft ben ik Hem er o zo dankbaar voor, want ik voel dat Hij het doet uit liefde.
God heb ik lief, want die getrouwe Heer’houdt mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen, Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen, Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer!

A.K. Wallet