Meditatie 

 

VOLHOUDEN

Op woensdag 13 maart zullen we weer onze jaarlijkse biddag houden voor gewas en arbeid. Met de gemeente mogen we dan onze afhankelijkheid, en ik hoop ook onze aanhankelijkheid, de Heere bekendmaken. Maar de biddag staat niet op zichzelf. De Heere nodigt ons uit om telkens weer bij hem terug te komen.

Als kind werd ik altijd geboeid door dat plaatje van een oude man die met gebogen hoofd en gevouwen handen op de Bijbel voor zijn brood bidt en dankt.

Nu ik oud geworden ben herken ik me in hem en dat kan me soms ontroeren. Want van wie zouden wij het anders verwachten dan van de Heere alleen, die in Christus genadig is?

Volhouden hoor, zegt Paulus. “Houd sterk aan in het gebed.” Steeds weer opnieuw moeten, mogen we onze handen vouwen. Als ons gebedsleven niet in orde is, dan is ons geestelijk leven niet gezond. Of omgekeerd: een gezond geestelijk leven kent een gezond gebedsleven.

 

Uitstorten

We mogen ons hele hart voor de Heere uitstorten. Hij is zo betrouwbaar, zo invoelend, zo met je begaan. We zien dat in de psalmen, waarin zo veel gebeden wordt. Denkt u eens aan

Psalm 62: 9: “Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht.”

We mogen ons hele hart voor de Heere uitstorten. We mogen Hem alles zeggen wat ons bezighoudt. Hij wil in ons leven erkend en betrokken worden. We mogen ons leven helemaal voor Hem uitstallen. Dat is bevrijdend! We mogen bidden om Zijn genade, om de kracht van de Heilige Geest. God laat ons allemaal een andere weg gaan. Daar zijn moeilijke, heel moeilijke wegen bij. Als we nu maar voor ogen houden dat het God goed gedacht heeft. En wij? Wij mogen bidden om het met God eens te zijn in ons leven. Dat we zo mogen leven dat we de eer van God bedoelen.

En dan zegt Paulus er direct bij: vergeet het danken niet. We hebben al zoveel van de Heere ontvangen, waarin Zijn horen duidelijk uitkomt. Dankend bidden, en biddend danken, Zo behoort het. Dan wordt van Hem gevraagd dat Hij zich in het heden betoont, zoals Hij zich in het verleden liet kennen.

 

Vaste regelmaat

Paulus onderkent het gevaar om in het gebedsleven slordig te zijn. Vandaar zijn vermaan. “Houd sterk aan” wil zeggen: Houd vol, ga ermee door, dag en nacht. Dit alles duidt op een vaste regelmaat. Onder anderen Daniël is ons voorbeeld.

Duidelijk is dat de duivel van alles probeert om de bidder van God weg te trekken. “Het helpt niet, dacht u nu heus dat God hoort? U hebt al zo vaak gebeden en er is toch niets veranderd in uw leven? En als je geen tijd hebt of erg moe bent mag je best eens een keer overslaan.” Hij bedient zich van vele ‘stoorzenders’. Dat we er acht op geven.

Als het gebedsleven verflauwt, dan is dat ook het geval met het luisteren naar Gods Woord. Dan is het donker om u heen en is er geestelijke armoe. De verlammende kracht van de zonde wordt niet meer onderkend. Dat is heel erg. We hebben dan niet door hoe de zonden het contact met God verbreken.

 

 

Bid veel

De Heere heeft nooit gezegd: Zoek mij tevergeefs. Bid veel om de kracht van het reinigende bloed van Christus en om de doorwerking van Gods Woord in uw leven onder de bediening van de Heilige Geest.

 

Ds. R. van Beek