Een vreemdeling op de aarde

In deze tijd in het reizen en trekken.De ene vertrekt en de ander komt weer terug.
Soms komt men op zijn vakantie in aanraking met heel andere eet- en leefgewoonten.
Je voelt dan een vreemdeling, want je kent de gebruiken niet en het eten wordt heel anders bereid. Soms is ook de taal nog een barrière.

Als een mens God heeft leren kennen, weet hij zich ook een vreemdeling op de aarde.
Misschien begrijpt u of jij het?
Je hebt de HEERE lief gekregen en je leven gaat van koers veranderen. Je bent nu gericht op wat de Heere God van je vraagt. Dan worden er andere keuzes gemaakt dan eerder het geval was.
Een jongere voelt zich niet meer thuis in bepaalde uitgaansgelegenheden. Een oudere kan niet meer mee doen met bepaalde feestjes van de zaak. De zondag wordt zo heel anders.Eerder leek het soms een dag van verboden en geboden, maar nu is het de fijnste dag van de week. We zien er naar uit dat we weer samen mogen komen onder het Woord van God.En het bijbellezen geeft zoveel onderwijs, dat ik het nooit meer zal vergeten.

Voelen we aan dat je dan een vreemdeling op de aarde wordt? Dat betekent niet dat je een vreemd mens wordt, maar wel iemand die hier op aarde niet meer zijn eigenlijke thuis vindt.
Een kind van God is onderweg naar het Vaderhuis, onderweg naar de hemelse Vader.
Een kind van God heeft de Heere Jezus leren kennen als Zijn Verlosser.
Door het kennen van de Heere Jezus is hij een vreemdeling op de aarde geworden.
Sprak Jezus niet: zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten?
Er is een heimwee gekomen naar thuis, het eigenlijke thuis voor de vreemdelingen in deze wereld.
Moeten we dan vreemd gaan doen? Nee, Gods kinderen zijn geen vreemde mensen, maar behoren hulpbereid te zijn voor anderen, vriendelijk, meelevend. Heeft Christus Zich zo ook niet getoond? Hij zag om naar hen naar wie niemand omkeek. Dat vonden de mensen van toen heel vreemd. Wie kijkt er nu om naar een tollenaar, naar een hoer?
Jezus, zocht het goede voor mensen die leerden dat zij zelf geen goeds hadden.

Vreemdeling zijn in verbinding met de Heere Jezus. Maar eigenlijk zijn deze christelijke vreemdelingen de echte inwoners van de aarde. Zij verlangen om de God van hemel en aarde te dienen en op die wijze Hem te eren.
Zijn wij al zo’n vreemdeling? Nee? Bid of de Heere door Zijn Heilige Geest in uw hart wil werken en dat u een kind van God mag worden en een broeder of zuster van de Heere Jezus.
Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren.
A.K.Wallet